Резултати от анкетата

1. По-безличен Общински съвет не помня, както и не познавам по име повече от пет-шест съветника - 33 гласа

2. Незадоволителна работа - 15 гласа

3. Отлична, четири години работа за развитието и просперитета на града - 2 гласа

4. Не мога да преценя - 1 глас

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Изгрев