Резултати от анкетата

1. Общински съвет - Свищов ще се превърне в „гумен печат” за потвърждаване предложенията на кмета. - 26 гласа

2. Ще продължи тенденцията от последните десетилетия на обезличаване на Общинския съвет. - 16 гласа

3. Не мога да преценя. - 3 гласа

4. Общински съвет - Свищов ще се превърне в реална законодателна местна власт. - 2 гласа

Официална страница на FACEBOOK

Галерия

Изгрев