Основател и главен редактор - Александър ШАБОВ

Социални въпроси и зам.-главен редактор - Мирослав ВАСИЛЕВ

Анализи и коментари  - Радослав Йорданов

Фотограф - Дамян ПЕТКОВ /The world through Damyan's eyes/

Правен консултант - адв. Ясен КРЪСТЕВ, Адвокатска колегия - Варна

​​​Имейл адрес за контакти: info@actualnosvishtov.com

Телефон: