Свищов не се счита за замърсен град и затова няма средства за чист въздух?!

#
27 Jul 2021 341

ПИРО /План за интегрирано развитие на Община Свищов/

На 26 юли в общината се проведе среща по разясняване на изготвения ПИРО. Присъстваха под 20 човека: няколко служители на общината, няколко от Академията, двама пенсионери и останалите - заинтересовани лица. Планът бе подробно разяснен от един от изготвилите го експерти. Отнася се за периода 2021- 2027 г. и предлага значителни средства за определени сектори на общината с акцент образование, здравеопазване и т.н.

С по- малко средства, но с големи очаквания е прословутият ИТП /Индустриално технологичен парк/ на терена на бившите казарми, който е в края на документалния си етап, т.е. пред изграждане. За нас гражданите са интересни: разширение на Пристанището, пряк път към магистрала Русе- В.Търново, изграждане на басейн/и/ с вода от единият минерален извор, още градинки и една екзотика - панорамна велоалея Свищов- Русе!? Това е национален приоритет, а не наш! Дунав мост не е отречен и ще се подкрепи, ако се договорят Румъния и България.

Обходен път за тежкият автотранспорт не се предвижда, защото не е национален приоритет?! Свищов не се счита за замърсен град и затова не се предвиждат средства за чист въздух?!?!?! Така се отговори на мой въпрос, защото това изобщо липсва в ПИРО!? Аз не знам на кого да вярвам! Когато дават по телевизията най- замърсените градове на страната - там ни отчитат, а общината се съгласява, че сме чист район и не може да се ползва от такива програми, както В. Търново и Г.Оряховица!? Допускам, че данните от „бараката“ над сградата на общината се отличават от тези за други части на града. Там е проветриво и няма транспорт! Софиянци също коментират, че най- мръсни са районите, където има измервателни станции!? Изводът е за всеки от нас!

Без да съм заядлив и мнителен ще споделя едно мое съмнение. Аз и сега все още съм скептичен по отношение целесъобразността и ефективността на ИТП и дано да греша, защото ще глътне доста пари, ще откъсне окончателно града от реката, ще ни лиши от единствения възможен истински парк, ще увеличи транспортните средства и замърсяването и то за години напред! Тези управленци, които го измислиха и за които Свищов е само част от кариерата им, ще отлетят другаде, а ние ще се радваме на наложените ни БЛАГИНИ! Разбираемо е, че аз съм на края на живота си и не търся някаква лична изгода, но най- красивият крайречен район окончателно се унищожава и то за неопределено време напред!?!?!? Една грешна идея, води до грешни решения и определя съдбата на района и хората живеещи в този район…до лош край!!! Така някои навремето са изграждали предприятия от запад и изток, а сега и от север, затворили са града, спрели са развитието му в тези посоки и го пратили по баирите от юг!? Това значи да не обичаш този град, да не познаваш историята му и да развиваш дейност…

По този повод ще припомня история от близкото все още минало. Наскоро преди земетресението от 1977 г. специалисти от София посетиха Свищов и „набиваха обръчите“ на местната строителна организация да не се презастрахова в строителните дейности, защото ние сме извън земетръсната област! А тя е В. Търново- Горна Оряховица!? Псевдознание и заблуда костваха живота на стотина свищовци!!! Дано и сега не се наложи да се плаща такава грешка!

В главата ми се прокрадва и една мисъл: А може ли да се търси връзка- замърсен въздух и от автотранспорт гарниран и с ИТП и даване приоритет на последния. Тогава обходен път вече не е национален приоритет, а и от уважение да си ползваме пътищата построени още от римляните!? Да изпреваря тези, които ще ме упрекнат за работните места, потвърждавам това което заявих отдавна: Бъдещето на Свищов е свързано с туризма, а не с промишленост, по пределно ясни причини!!!

В заключение: Грешките на управленците, в което съм убеден, не освобождават гражданите от правото и задължението им да се борят за своето бъдеще, а не да го очакват на поднос, защото вместо сладко то може да е горчиво! И все още то може да се коригира, а това зависи от Вас!!!

Вилдирас ЕНЧЕВ

Бел. на ред. Текстът е публикуван в социалната мрежа и е без редакторска намеса. Заглавието е на Актуално Свищов.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.