Предприемачеството - пряк път към успеха

#
21 Nov 2018 396

Сформира се група в Свищов за участие в проект "Предприемачеството - пряк път към успеха", изпълняван от Русенската търговско-индустриална камара в партньорство с Българо-румънската търговско-промишлена палата. Участници могат да бъдат студенти, безработни лица, работещи лица. За попълване на необходимите документи е необходимо да се посети Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия "Димитър А. Ценов". Краен срок за записване: 31.12.2018 г. Обученията по проекта ще продължат около 10-14 дни през пролетта на 2019 г., а индивидуалните консултации от специалисти за разработване на предприемаческа идея от участник в проекта са до 40 часа. Повече информация е налична на следния адрес: https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/Press.PDF

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.