Наглост: Совата бедства, но администрацията си купува нов автомобил!

#
21 Aug 2021 1399

Администрацията на кмета Генчев, печално известен в национален мащаб като Генчо Хазарта, ще купува нов автомобил за нуждите на капацитетните експерти от неговата администрация, научи Актуално Свищов.

„Придобивката” ще стане чрез промени в разчетите за капиталовите разходи за 2021 година, е записано в мерака на Хазарта до неговия гумен печат, т. нар. ОбС-Свищов. Меракът е подкрепен единодушно в ресорната комисия. На 1000 процента е сигурно, че ГЕРБСП, ДПС и ВМРО ще го гласуват, а останалите т.нар. опозиционни съветници от НФСБ, ССД и гражданското обединение около СДС ще си траят и разиграват "мълчанието на агнетата", както правят от 2019 година.

„Допълнителните разходи в размер на 36 000 лв,  да се осигурят чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по бюджета за 2021 година на първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов.

МОТИВИ: Наложително е закупуването на нов автомобил за нуждите на общинска администрация с оглед на остарелия  морално и физически  автопарк на Общината, при който ремонтите на автомобилите са чести, а също така и осигуряване на безопасни и безаварийни пътувания при осъществяване дейностите на администрацията. 

Да се увеличи планът по разходната част по дейност, параграф и подпараграф по тримесечие на 2021 година с източник на финансиране – собствени бюджетни средства по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов, както следва”, пише в мерака на Хазарта до подопечните му от гумения му печат.

Голямото подпечатване, ще стане на 26 август от 14 часа и за пореден път избраниците няма да подпечатват присъствено, а дистанционно в платформата зуум, явно ги е срам да се появят сред своите избиратели.

Актуално Свищов припомня, че село Совата е в бедствено положение официално със заповед на кмета от 7 август. Причина е липсата на вода. Проблемът е дългогодишен. В петък, по време на парламентарния контрол стана ясно от думите на министър Виолета Комитова, че управата на Свищов през последните четири години е получила 1,5 милиона лева за водопроводни ремонти. Тя изрази учудването си, че не са предвидени пари за ремонт в селото…

 

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.