Екип от Академията представя свищовския потенциал в туризма на форум в Истанбул

#
22 Aug 2021 396

Екип от СА „Димитър А. Ценов”, включващ професори, доценти и докторант, представят възможностите за развитие на културния и историческия туризъм в района на трансграничния регион България – Румъния, научи Актуално Свищов. Това става на научен форум, който се провежда в Истанбул, Турция на 25 и 26 август.

Разработките са на трима професори - проф. Андрей Захариев, проф. Стоян Проданов, проф. Стефан Симеонов, двама доценти - доц. Петя Иванова, доц. Галина Захариева и докторант Ивелин Кичуков. Те са от три катедри на свищовската Алма матер - катедра "Финанси и кредит", катедра "Икономика и уравление на туризма" и катедра "Международни икономически отношения"), респективно от три факултета - факултет "Финанси", Факултет "Производствен и търговски бизнес" и факултет "Мениджмънт и маркетинг".

Разработките на свищовските учени са с фокус:

1) "Туристическа дестинация Долен Дунав - от наследството на Римската империя към нова инфраструктура за туристически пътища в трансграничния регион България - Румъния";

2) "Управление на мотивацията и създаването на капитал чрез опции върху акции на служителите - международни свидетелства в условията на пандемията Covid-19".

„Благодарност към колегата проф. д.н. Венелин Терзиев за популяризирането на тази научна възможност сред академичната колегия, вкл. и чрез социалната мрежа!

Благодарност към Фондация "Проф. д-р Минко Русенов" за мостовото финансиране на таксите за участие в научния форум, както и към СА "Д. А. Ценов" за възможността за последващо възстановяване на тези средства от присъщата за висшето училище субсидия за научна дейност!”, коментира проф. Андрей Захариев.

 

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.