Банкер от Швейцария защити докторска степен в Академията

#
28 Jul 2021 155

Банкер от банка в Швейцария защити успешно научната степен „доктор по икономика” от свищовската Стопанска академия, научи Актуално Свищов.

„Имах възможността като декан на факултет "Финанси" лично да връча дипломата за защитена докторска степен на Юлиян Бенов, банкер от UBS в Швейцария и задочен докторант към катедра "Финанси и кредит" при СА "Д. А. Ценов" с научен ръководител доц. д-р Жельо Вътев. Научното жури с председател проф. Стефан Симеонов и членове проф. Божидар Божинов, проф. Силвия Трифонова, проф. Сава Димов и доц. Ренета Маринова Димитрова присъди с пълно единодушие на заседание си на 19.07.2021 год. научната степен на д-р по ик. Юлиян Бенов. Честито на дисертанта и катедрата, адмирации към научното жури за обективната оценка на научния труд, посветен на банковата консолидация в България и ЕС. извън крепостните стени”, коментира проф. Андрей Захариев.

Актуално Свищов е готов да публикува Вашите мнения и сигнали, изпращайте материалите си на info@actualnosvishtov.com

Актуално Свищов се поддържа правно от адвокатска кантора "Кръстев". Адвокатска кантора "Кръстев" предоставя безплатна помощ на пострадали от домашно и полицейско насилие.